Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Fars dag firas på olika datum i alla länder, men i Sverige, Norge och Finland firas den andra söndagen i november.
I den här lektionen kommer du få lära dig mer om fars dag i Sverige!
Vet du vad den vanligaste presenten att ge till pappa på fars dag är i Sverige?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Fars dag har sitt ursprung i USA på 1910-talet då en kvinna ville hedra sin far som tagit hand om henne och hennes syskon ensam. 1924 stödde den dåvarande presidenten idén och sedan år 1966 är den tredje söndagen i juni en helgdag i USA. Fars dag är en högtid som saknar religiös grund och som ibland får kritik för att vara kommersiell.
Fars dag kom till Sverige år 1931, med mors dag som förebild. 1949 bildades en nordisk kommitté med syfte att sprida fars dag. Fars dag firas i Sverige den andra söndagen i november så den inte ska ligga för nära mors dag. När seden först kom till Sverige var det många äldre som till en början var negativa till högtiden, och tyckte att man fjäskade för sin pappa. Både fars dag och mors dag har även blivit kritiserade för att de utesluter barn som inte har föräldrar.
Massmedier och skolor har sedan början varit viktiga för att sprida både mors och fars dag. Barn uppmuntras till exempel att på skoltid göra egna gratulationskort. Mors dag och fars dag firas på ungefär samma sätt, men fars dag något enklare. Ett vanligt sätt att fira far är med frukost på sängen med kaffe, tårta, blommor och en present.
Visste du att fars dag inte är lika uppmärksammad som mors dag i Sverige, och att svenskarna handlar mer presenter, blommor och så vidare till mors dag?
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du vad den vanligaste presenten att ge till pappa på fars dag är i Sverige?
Idag är slipsen den vanligaste farsdagspresenten och varannan pappa får en ny slips på fars dag. I Sverige är det dock inte så många män som behöver använda slips på jobbet, eller som använder slips alls.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Vad är den vanligaste fars dagspresenten i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide