Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Att avsluta gymnasiet kallas för att ta studenten. När det är och hur man firar det varierar i Sverige, men tidpunkten är oftast i slutet av maj eller i början av juni.
I den här lektionen får du lära dig om hur man tar studenten i Sverige!
Vet du hur många år den vanliga gymnasieutbildningen i Sverige är?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Begreppet att ta studenten kommer från tiden då gymnasieutbildningen i Sverige avslutades med studentexamen. Vanligen bar pojkarna sin studentmössa en månad efter tills de ryckte in i lumpen. Efter 1968 avskaffades studentexamen i Sverige vilket gjorde att studentfirandet under 1970-talet blev mindre. Sedan 1980-talet har dock studentfirandet ökat.
Hur man firar denna dag varierar runt om i Sverige. Vanligast är att studenthändelserna inleds i april med mösspåtagning - dagen då man för första gången får ta på sig sin studentmössa. Studenterna brukar också arrangera studentskivor som inleds med en finare middag där även familj och lärare är välkomna. Efter middagen börjar den riktiga festen. Oftast har man ett tema och maskerad. På en del ställen håller man en finare bal istället.
På själva avslutningen i maj eller juni delas stipendier ut, rektorn brukar hålla tal och eleverna sjunger avslutningsvis Studentsången. Studentavslutningen på skolan avslutas med ett så kallat utspring, då studenterna lämnar skolan. Oftast hoppar eleverna på lastbilsflak som är dekorerade med björkris, ballonger och lakan med texter eller klassnamn. Från lastbilen spelas hög musik och studenterna dansar, sjunger och åker runt genom staden.
Det är i normala fall inte tillåtet att åka på flak. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande. Man måste även anmäla färdväg till polisen.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du hur många år den vanliga gymnasieutbildningen i Sverige är?
Gymnasieutbildningen i Sverige idag är treårig. År 1994 blev alla gymnasieutbildningar, även yrkesförberedande utbildningar, tre år istället för två år som det varit tidigare.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Hur firar ni studenten i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide