Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Alla helgons dag firas i Sverige en lördag mellan den 31a oktober och den 6e november. Innan år 1953 var alltid alla helgons dag den 1a november.
I den här lektionen får du lära dig om vad alla helgons dag betyder i Sverige.
Vet du varför man brukar tända ljus på anhörigas gravar på alla helgons dag?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Alla helgons dag firas nu alltid på en lördag mellan den 31a oktober och 6e november. Detta har förvirrat folk som brukade fira alla helgons dag den 1a november, så det finns en till dag, allhelgonadagen, som infaller den 1a november. Det är alltså två olika dagar. Alla helgons dag har rötter från 700-talet men har fått ökad betydelse i Sverige under 1900-talet och har inspirerats av katolsk tradition. Under Sveriges katolska medeltid stöter vi första gången på allhelgonadagen år 1198.
På medeltiden ansågs den här dagen vara vinterns första dag. Alla helgons dag var som sagt en katolsk tradition som syftade på att man skulle fira alla helgon som inte hade fått någon egen dag, så efter reformationen i Sverige på 1500-talet försökte man ta bort dagen ur kalendern eftersom att helgon inte tillhörde den protestantiska lutherska trosuppfattningen. Dock fick dagen stanna kvar.
I Sverige idag är det tänkt att det ska vara en dag som fylls av lugn och ro och man ska helst tillbringa den här dagen med sin närmaste familj och sörja och tänka på dem som har gått bort. Mot slutet av 1800-talet började man tända ljus vid gravarna, främst i städerna. Att tända ljus vid gravarna var inte helt okänt i Sverige, men detta hade mest skett på julaftonen. Efter andra världskriget spreds seden med ljus på gravarna förlagt till allhelgona.
I bondesamhället användes den 1 november för att förutsäga vädret. Man sa ibland att om solen inte skiner så länge att man hinner med att sadla en häst, så blir det en mycket snörik vinter.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du varför man brukar tända ljus på anhörigas gravar på alla helgons dag?
Man trodde att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar, och därför tände man ljus på gravarna.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Hur firar du alla helgons dag i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide