Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
#Gustav Adolfsdagen#, som är en temadag och en flaggdag, firas den 6e november varje år runt om i Sverige.
I den här lektionen kommer du få lära dig om vem Gustav Adolf var och varför vi firar honom.
Gustav II Adolf lät bygga ett stort skepp som på sin första färd sjönk. Vet du vad skeppet hette?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Gustav Adolfdagen firas den 6 november till minne av Kung Gustav II Adolfs dödsdag år 1632, när han stupade i slaget vid Lützen. Detta inträffade den 6 november enligt den julianska kalendern, men enligt den gregorianska kalendern var datumet den 16 november. Den gregorianska kalendern började användas i Sverige först 1753 så man har fortfarande kvar det första datumet. Gustav Adolf är känd som den kung som grundlade det svenska stormaktsväldet.
Dagen har firats sedan början av 1800-talet och är fortfarande populär i Göteborg eftersom att Gustav Adolf var mannen som grundade staden. I Uppsala firas dagen eftersom Gustav Adolf gav en mycket generös gåva till Uppsala universitet. Man firar genom att äta Gustav Adolfsbakelser. Gustav Adolfsbakelsen bakades först av konditoriet Bräutigams i Göteborg år 1906.
Gustav Adolfsbakelsen finns inte bara i en form utan bakas i många olika versioner, gärna med kungens medaljong i choklad eller marsipan. År 2003 utlyste ett radioprogram en tävling för att förnya Gustav Adolfsbakelsen. Men den nya bakelsen med röd topp av hallon, fläder och svarta vinbär dekorerad med choklad slog aldrig riktigt igenom. Ofta ser man ännu olika versioner på en fyrkantig variant med den kungliga medaljongen på konditorier.
De som firar dagen mest är de som bor i Göteborg. De som firar dagen allra minst är dock de i Skåne eftersom det var Gustav Adolf som ledde plundring och stridståg genom det dåvarande danska Skåne.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Gustav II Adolf lät bygga ett stort skepp som på sin första färd sjönk. Vet du vad skeppet hette?
Skeppet hette Vasa! Det var ett av de största och tyngsta krigsfartygen i världen när det byggdes. Skeppet finns bevarat på Vasamuseet i Stockholm.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Hade du hört talas om Gustav II Adolf förut?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide