Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Surströmmingspremiären i Sverige har sedan länge varit den tredje torsdagen i augusti. Det finns nu för tiden ingen lag om detta, men många tillverkare håller fast vid detta datum i alla fall.
I den här lektionen får du lära dig om världens mest illaluktande fisk, hur den äts och varför!
Vet du vilka syror som bildas när man jäser surströmmingen?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Surströmming är strömming som har konserverats genom jäsning. När den saltas, läggs i öppna kar och får jäsa bildas starkt luktande syror. Strömmingen läggs sedan i konservburkar. Jäsning av mat är en mycket gammal konserveringsmetod som funnits i årtusenden. Man tror att surströmming är en väldigt gammal rätt, men att konserveringsmetoden i Sverige först blev vanlig under 1500-talet då saltbrist uppstod. Man saltade då in strömmingen med mindre salt än vanligt.
Under 1800-talet började surströmmingen bli festmat. Surströmmingsfestens årliga premiär är sedan 1940 satt till den tredje torsdagen i augusti. Precis som kräftan kopplas surströmmingen gärna till föreställningen om svenskhet, men också till regional identitet. Vi förknippar surströmming med norra Sverige, där många säger sig veta hur man på riktigt sätt bör äta rätten. De senare åren har surströmmingen testats av internationella kockar som trots lukten säger sig uppskatta denna delikatess.
Surströmming luktar mycket kraftigt och smaken är salt. Den har till och med blivit utnämnd till världens mest illaluktande mat. Ett sätt att äta surströmming är i en så kallad klämma. En klämma kan göras av två lika stora bitar av hårt eller mjukt tunnbröd med skivad eller mosad mandelpotatis och surströmming emellan som kläms ihop till en stor dubbelmacka som äts med händerna. Vanliga drycker till surströmming är öl och snaps, svagdricka eller mjölk.
Surströmming är inte tillåtet att ta med på flygplanet på grund att burken kan explodera. Surströmmingsburkar har nu lagts till listan av farliga vapen som skjutvapen, knivar och stickvapen som förbjuds på flyget.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du vilka syror som bildas när man jäser surströmmingen?
När fisken jäses bildas propansyra, smörsyra och ättiksyra ur enkla sockerarter i fisken. Det bildas också svavelväte. Dessa syror gör att surströmmingen luktar äckligt.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Har ni någon illaluktande mat i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide