Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Sommarlovet i de svenska skolorna börjar oftast veckan före midsommar och slutar ungefär i mitten av augusti.
I den här lektionen kommer du få lära dig om hur skolavslutningen i de svenska skolorna går till och vad man gör på sommarlovet!
Vet du vad som händer efter sommarlovet när man gått ut nionde klass?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842 fick läsåret anpassas efter bondesamhället. Barnen behövdes hemma på sommaren för att hjälpa till i jordbruket, och därför fick de lov från skolan just då. Sommarlovet är ett skollov som infaller mellan vårterminen och höstterminen. Det innebär alltså att ledigheten infaller mellan två skolår eftersom att man i Sverige börjar en ny årskurs varje höst. Sommarlovet är det längsta lovet i Sverige, följt av jullovet.
I Sverige hålls skolavslutningar ofta i en kyrka eller på skolan. Av de skolor som har avslutningen i kyrkan ligger de flesta på landsbygden och har främst elever med svenska som modersmål. Dock har kritiken mot skolavslutningar i kyrkor vuxit, med argumentet att Sverige har religionsfrihet, och att kristendom avskaffats som statsreligion i Sverige. På skolavslutningen, oberoende av var den hålls, brukar eleverna sjunga sånger förknippade med sommaren, medan föräldrarna tittar på.
Sedan 1970-talet har sommarlovet förknippats med fritid och sommarjobb. Man får sommarjobba i Sverige om man är över 13 år gammal. Vanliga sommarjobb är arbete på restaurang, matbutik eller trädgårdsarbete. De som väljer att vara lediga brukar ofta åka på semesterresa med familjen eller stanna hemma och bada och umgås med vänner. Om föräldrarna arbetar under barnets sommarlov kan barnet få tillbringa stora delar av lovet på ett fritidshem eller kollo.
Lärarna i skolorna får även de långa sommarledigheter! De börjar dock jobba någon vecka innan eleverna kommer tillbaka till skolan, men det långa lovet gör lärarjobbet till ett eftertraktat arbete för de som vill ha långa lov.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du vad som händer efter sommarlovet när man gått ut nionde klass?
Man börjar på gymnasiet! I Sverige är gymnasiet en treårig utbildning som oftast är inriktad på ett speciellt ämne så som samhällskunskap, naturvetenskap eller media. Detta gör skolavslutningen i nian till en väldigt speciell dag för många.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Hur många veckors sommarlov har barnen i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide