Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Sportlov är ett en veckas långt lov som infaller under februari eller mars.
I den här lektionen kommer du få lära dig om sportlov i Sverige, historian bakom det, när det infaller och vad man gör på det!
Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i det så kallade kokslovet som infördes år 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna. För att ge de lediga skolungdomarna meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Aktiviteterna fokuserades på friluftsliv och vintersporter, antingen genom sportutövande hemma eller genom resor till de svenska fjällen. Från början var det främst meningen att barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva fjällmiljön.
Under 1950-talet kom andra argument som stöd för skolbarnens ledighet under slutet av vintern. På grund av risk för spridning av infektioner och sjukdomar under just den tiden på året var det praktiskt att stänga skolorna för en kort tid. Det var fortfarande framför allt i städerna som sportlovet var vanligast, men lovet började då även spridas till landsbygden. Det var först i slutet av årtiondet sportlovet fick sitt genomslag i hela landet.
Sportlovet i Sverige idag varar i en vecka under februari eller mars, mellan vecka 7 och 12. På orter där lovet äger rum i februari kallas lovet ofta även för februarilov. När sportlovet äger rum bestäms delvis av när påsken infaller, eftersom skoleleverna vanligen har ett veckolångt påsklov. Ett år då påsken infaller tidigt förläggs även sportlovet tidigt under året, för att sportlov och påsklov inte ska vara för nära varandra.
Vissa svenska kommuner har flexibla sportlov, där varje elev själv väljer vilken vecka de vill ha sportlov. Eleven får antal veckor, oftast tre, att välja mellan.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun?
Svaret är vecka 9! I Sverige delar kommunerna upp sportloven så att alla inte har samma vecka. Om alla hade sportlov samma vecka skulle de svenska skidorterna och andra aktiviteter bli för fulla med folk!
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Har ni sportlov i ditt land?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide