Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Advent firas fyra söndagar före jul, och varar till och med julafton! Advent är en kristen högtid.
I den här lektionen får du lära dig om varför man firar advent och vad det innebär.
Vet du vad ordet Advent betyder och var ordet kommer ifrån?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
För kyrkan är advent inledningen till förberedelsetiden för att Kristus ska komma. För länge sedan i det kristna Sverige var advent en fastetid och man var återhållsam med mat, speciellt kött. Under 1000-talet fick julfastan benämningen "advent" och det bestämdes att den skulle hålla på i fyra veckor. Advent förknippades även med stillhet, så bröllop förbjöds under denna tid. Man skulle även undvika att föra oväsen och utföra högljudda arbeten.
Advent som vi firar det idag fick sin karaktär under sent 1800-tal. Adventsljusstaken kom även den till Sverige på 1800-talet. En adventsljusstake har fyra ljus, och man tänder ett ljus för varje Adventssöndag för att räkna ner till julafton. Adventsstjärnor introducerades i Sverige på 1930-talet, och är stora lysande stjärnor som hängs i fönstret. Adventsstjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan som vägledde de tre vise männen till stallet med det nyfödda Jesusbarnet.
Adventskalendern kom till Sverige från Tyskland och är ett pappersark med 24 luckor på som räknar ner inför julafton. Man öppnar en lucka varje dag, och bakom luckan kan det finnas en rolig bild eller någonting annat. Det finns även en kalender som är speciellt populär som innehåller choklad. Den kallas för chokladkalender.
Sveriges television har en egen adventskalender som kallas julkalendern och både finns som papperskalender och tv-program. Det sänds ett avsnitt varje dag fram till julafton och varje år är det olika program.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Vet du vad ordet Advent betyder och var ordet kommer ifrån?
Ordet advent kommer från latinets adventus, och betyder ankomst. Många tror att advent betyder väntan, antagligen eftersom att orden advent och väntan är ganska lika, och att man väntar på Jesus, men det är fel.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Brukar du tända ett ljus varje advent?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide