Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Nobeldagen infaller den 10 december varje år och har varit en flaggdag i Sverige sedan år 1901.
I den här lektionen får du lära dig mer om Nobeldagen och Alfred Nobel.
Nobel testamenterade 94% av sina totala tillgångar till nobelpriset. Vet du hur mycket det var?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Alfred Nobel var mannen som uppfann dynamiten, och blev väldigt rik på detta. I sitt testamente skrev han att hans förmögenhet skulle sparas i en speciell fond, och att räntan varje år skulle delas ut till människor som gjort världen störst nytta. Pengarna skulle delas i fem lika stora delar och delas ut i fem kategorier. Dock sa han aldrig något om nobelpris i ekonomi eftersom det är något som Riksbanken själva tagit initiativ till senare.
Att Nobeldagen infaller den 10 december beror på att Alfred Nobel som gett namn åt dagen dog just detta datum år 1896. Nobeldagen är den dagen då utdelningen av de olika prestigefyllda nobelprisen i fysik, kemi, medicin och litteratur samt fredspriset äger rum. Nobeldagen har firats den 10 december sedan de första prisen delades ut 1901. Dagen är en officiell flaggdag och är en av de mest högtidliga och berömda festerna i Sverige.
Mottagarna av priserna anländer till Stockholm några dagar innan Nobeldagen med sina närmaste familjer, och stannar ungefär en vecka, kallad Nobelveckan. Pristagarna brukar också hålla föreläsningar. Prisutdelningsceremonin hålls i Stockholms konserthus där pristagarna får sina pris av Sveriges kung. Efter detta hålls nobelmiddagen i Stockholms rådhus där den svenska kungafamiljen även är gäster. Pristagarna håller även tal under middagen.
Fredspriset delas ut i Norges huvudstad Oslo, och inte i Stockholm som de andra priserna. Det är dock inte klart varför Alfred Nobel ville att fredspriset skulle delas ut i Norge, som på den tiden var i union med Sverige.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Nobel testamenterade 94% av sina totala tillgångar till nobelpriset. Vet du hur mycket det var?
Det var hela 31 miljoner kronor! Varje år delas pengarna lika mellan alla pristagare. År 2012 var varje pris värt cirka 8 miljoner kronor.
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Vilket nobelpris skulle du vilja få?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide