Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
Vi måste prata.
(s)
We need to talk.
Det är inte du. Det är jag.
(s)
It's not you. It's me.
Jag är bara inte redo för den här typen av relation.
(s)
I'm just not ready for this kind of relationship.
Låt oss bara vara vänner.
(s)
Let's just be friends.
Jag tror att vi behöver en paus.
(s)
I think we need a break.
Du förtjänar bättre.
(s)
You deserve better.
Vi borde börja träffa andra människor.
(s)
We should start seeing other people.
Jag behöver mitt utrymme.
(s)
I need my space.
Jag tycker vi går framåt för fort.
(s)
I think we're moving too fast.
Jag måste fokusera på min karriär.
(s)
I need to focus on my career.
Jag är inte bra nog för dig.
(s)
I’m not good enough for you.
Jag bara älskar inte dig längre.
(s)
I just don't love you anymore.
Vi är bara inte rätt för varandra.
(s)
We're just not right for each other.
Det är för det bästa.
(s)
It's for the best.
Vi har vuxit isär.
(s)
We've grown apart.
0 Comments
Top