Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
avboka
(v)
cancel
ställa in mötet
cancel the meeting
göra
(v)
do
Kvinnan gör hushållsarbete.
The woman does housework.
(v)
go
gå rakt fram
go straight ahead
äta
(v)
eat
Pojken äter en varmkorv.
The boy is eating a hot dog.
komma
(v)
come
Flickan kom emot filmkameran.
The girl came towards the video camera.
(v)
die
Han dog i en olycka förra året.
He died in an accident last year.
anlända
(v)
arrive
anlända till skolan
arrive at school
vila
(v)
rest
Mannen vilar i hammocken.
The man is resting in the hammock.
laga mat
(v)
cook
Kocken lagade mat i köket.
The chef cooked in the kitchen.
komma
(p)
return
Pappan återvände på kvällen.
The father returned in the evening.
sova
(v)
sleep
Flickan ska just sova.
The girl is about to sleep.
vakna
(v)
wake up
Mannen vaknar.
The man is waking up.
känna
(v)
feel
Pojken kände sig ledsen.
The boy felt sad.
rita
(v)
draw
Jag frågade illustratören att rita en bild åt mig.
I asked the illustrator to draw me a picture.
svara
(v)
answer
Eleverna svarade på frågorna.
The students answered the questions.
läsa
(v)
read
läsa tidningen
read the newspaper
undervisa
(v)
teach
Läraren undervisade klassen.
The teacher taught the class.
fråga
(v)
ask
Högskolestudenten frågar professorn en fråga.
The university student asks the professor a question.
ta emot
(v)
receive
Mannen tog emot pengar.
The man received money.
planera
(v)
plan
Vi ska planerar semestern till Europa.
We'll plan the holiday to Europe.
förklara
(v)
explain
Professorn förklarade diagrammet.
The professor explained the diagram.
kan
(v)
can
Han kan köra men inte så bra.
He can drive, but not very well.
stänga
(v)
close
Högskolestudenten stängde dörren.
The university student closed the door.
köpa
(v)
buy
Vi ska handla alkohol och parfym på tax-freen på flygplatsen.
We'll buy duty-free alcohol and perfume at the duty free shops in the airport.
vill ha
(p)
want
Kontorsarbetarna ville ha munken.
The office workers wanted the doughnut.
0 Comments
Top