Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Break up quotes
14 words
Word Image
Break up quotes
14 words
Att vara med ensam är bättre än att vara med fel person.
(s)
Being with no one is better than being with the wrong one.
Vid någon punkt i ditt liv kommer du att inse att vissa människor kan vara kvar i ditt hjärta, men inte i ditt liv.
(s)
At some point in your life, you will become aware that some people can stay in your heart but not in your life.
Du kan inte flyga med trasiga vingar, och du kan inte älska med ett trasigt hjärta.
(s)
You cannot fly with broken wings, and you cannot love with a broken heart.
Det här kärleksspelet innebär att ge och ta, men du tog allt!
(s)
This love game is give and take but you took everything!
Du kan inte förstöra mig.
(s)
You cannot destroy me.
Stjärnor kan inte lysa utan mörker.
(s)
Stars can't shine without darkness.
Ibland faller bra saker i bitar så att bättre saker kan falla ihop.
(s)
Sometimes good things fall apart, so better things can fall together.
Någon dag kommer det att kännas rätt.
(s)
Someday it's going to make sense.
Jag hoppas att du trampar på en legobit.
(s)
I hope you step on a lego.
Jag bestämmer över hur jag känner, och idag väljer jag att känna mig glad.
(s)
I am in charge of how I feel, and today I am choosing happiness.
Om någon är dum nog att lämna dig, var smart nog att låta honom eller henne gå.
(s)
If someone is stupid enough to walk away, be smart enough to let him or her go.
Det är en skillnad mellan att släppa taget och låtsas att du har glömt.
(s)
There is a difference between letting go and pretending you have forgotten.
Ibland måste du glömma hur du känner, och komma ihåg vad du förtjänar.
(s)
Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve.
Allt jag någonsin ville var att vara ditt allt.
(s)
All I ever wanted was to be your everything.
0 Comments
Top