Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How to Improve Your Listening Skills

How to Improve Your Listening Skills

Hur du förbättrar dina lyssningskunskaper
15 Words 6 Comments
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Lyssna på en nyhetsrapport eller en podcast på målspråket och försök sedan identifiera ämnet i rapporten innan du läser om det.
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Join a conversation group.
Gå med i en konversationsgrupp.
Join a conversation group.
Make yourself a study plan and establish a routine.
Gör en studieplan och skapa en rutin.
Make yourself a study plan and establish a routine.
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Titta på filmer på det språk du studerar, särskilt på enheter där du kan repetera valda scener.
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Look for root words when listening to something.
Leta efter en ordstam när du lyssnar på något.
Look for root words when listening to something.
Use the shadowing technique.
Använd skuggningstekniken.
Use the shadowing technique.
Practice listening to dictations.
Öva på att lyssna på dikteringar.
Practice listening to dictations.
Use the Internet; it is full of listening resources.
Använd internet; det är fullt av resurser för lyssning.
Use the Internet; it is full of listening resources.
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Titta på talarens gester när du lyssnar.
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Fokusera på talaren, undvik eventuella interna eller externa distraktioner.
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Försök hitta ett lyssningsämne du verkligen är intresserad av.
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Lyssna på en modersmålstalare och försök att imitera deras intonering och uttal.
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Lyssna på musik på ditt målspråk och välj ut bekanta ord och fraser.
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Lyssna på en ljuddialog utan att läsa texten och skriv ner vad du hör.
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
Lyssna på en dialog och försök att skriva ner ord som du inte känner igen, och jämför sedan din stavning med rätt stavning.
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
None of our words match your filter
6 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Team SwedishPod101.com
Monday at 5:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Said,

Thank you, let us know if you have any questions! 😇


VickyT

Team SwedishPod101.com

Said
Wednesday at 7:18 pm
Your comment is awaiting moderation.

Brå

Team SwedishPod101.com
Tuesday at 8:09 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Colojim,

Det är ett jättebra tips! (That's a great tip!) 👍


VickyT

Team SwedishPod101.com

Team SwedishPod101.com
Tuesday at 8:09 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Joseph,

Wow, bra jobbat! Kämpa på! (Wow, good job! Keep fighting!) 😮


Jag tycker om det svenska programmet "Lyxfällan". (I like the Swedish program "Lyxfällan".) 😇


VickyT

Team SwedishPod101.com

colojim
Sunday at 7:31 am
Your comment is awaiting moderation.

Man kan också lyssna på sveriges radio, P4 med nyheter på lätt svenska. Linken här https://sverigesradio.se/klartext


Programmet heter Klartext.

Joseph M
Sunday at 4:42 am
Your comment is awaiting moderation.

Tack för denna tips. Jag tittar på serien (t.ex. Bron), lyssna på en podcast (Funka Olika finns på Podden), lyssna på svenska musik (alla Atrids musik för barn, Balladen om herr Fredrik Åkare......, och Albin Johnsen musik) och laser böcker med lätta svenska (finns många i biblioteket). Jag försöker att prata med mina vänner på svenska. Jag förstår inte mycket men tycker jag att jag förbättra snart.