Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Lär dig ord genom fraser.
(s)
Learn words through phrases.
Titta på din favoritvideo med undertexter.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Tänk på det språk du vill lära dig.
(s)
Think in the language you want to learn.
Använd tillgängliga inlärningsapplikationer.
(s)
Use available learning applications.
Utöka ditt ordförråd genom att läsa.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Prata med dig själv.
(s)
Talk to yourself.
Lyssna på inspelningar och repetera.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Förbered dig för vanliga dagliga situationer.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Försök att öva på att prata med någon som har språket som modersmål.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Känn till din publik.
(s)
Know your audience.
Be om feedback och reflektera över det.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Undvik att läsa direkt, försök att använda en översikt.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Skugga språk CD-skivor, upprepa det du lyssnat på.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Fortsätt att träna regelbundet, annars kommer ditt hårda arbete att vara bortslösat.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Ge inte upp och var positiv!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top