Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Jobs / Work
22 words
Word Image
Jobs / Work
22 words
flygvärdinna
common
(n)
flight attendant
flygvärdinna
female flight attendant
direktör
common
(n)
director
Han är direktören på mitt företag.
He's the director of my company.
sjuksköterska
common
(n)
nurse
sjuksköterska
female nurse
poliskonstapel
common
(n)
police officer
poliskonstapel i uniform
police officer in uniform
revisor
common
(n)
accountant
Min revisor förstår mina utgifter och räkningar bättre än vad jag gör.
My accountant understands my expenses and bills better than I do.
kontorsarbetare
common
(n)
office worker
deltids kontorsarbetare
part-time office worker
bonde
common
(n)
farmer
bonde på en farm
farmer on a farm
kock
common
(n)
cook
Hon är kock på en fyrstjärnig restaurang.
She is a cook at a four-star restaurant.
hemmafru
common
(n)
housewife
Den mest hårdarbetande arbetaren är hemmafrun.
The hardest worker anywhere is the housewife.
ingenjör
common
(n)
engineer
Jag är ingenjör.
I am an engineer.
doktor
common
(n)
doctor
advokat
common
(n)
lawyer
advokat i en rättssal
lawyer in a courtroom
verkställande direktör
common
(n)
president
verkställande direktör
company president
sekreterare
common
(n)
secretary
upptagen sekreterare
busy secretary
föreståndare
common
(n)
manager
Fabrikschefen ger instruktioner.
The factory manager is giving instructions.
företagsarbetare
common
(n)
company worker
En företagsarbetare är kärnan i företagets verksamhet.
A company worker is the heart of the company's operation.
affärsman
common
(n)
businessman
internationell affärsman
international businessman
professor
common
(n)
professor
Vår dotter är universitetsprofessor och vår son är affärsman.
Our daughter is a university professor, and our son is a businessman.
brandman
common
(n)
firefighter
brandman med en brandsläckare
firefighter with a fire extinguisher
fabriksarbetare
common
(n)
factory worker
heltidsarbetande fabriksarbetare
full time factory worker
butiksbiträde
neutral
(n)
clerk
Butiksbiträdet ger kunden växel och påsen med varorna.
The store clerk is giving the customer change and the bag of goods.
professionell atlet
(p)
professional athlete
välbetald professionell atlet
high-paid professional athlete
0 Comments
Top