Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
19 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
19 words
Kan vi träffas nästa vecka?
(s)
Can we meet next week?
Hur fullt är ditt nuvarande schema?
(s)
How busy is your current schedule?
Tack för att du har haft tid att träffa oss.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Skulle vi kunna byta visitkort?
(s)
Can we exchange business cards?
Jag tror att vi kan hitta en kompromiss.
(s)
I believe we can find a compromise.
Kan vi diskutera denna fråga under det kommande mötet?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Jag skulle vilja att du träffar mina affärspartners.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Hur var din resa?
(s)
How was your journey?
Ska vi sätta igång?
(s)
Shall we get started?
Har någon kommentar eller några tankar?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Jag instämmer helt.
(s)
I totally agree.
Jag är rädd för att jag inte håller med.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Jag tror att jag kan föreslå en kompromiss.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Vi kanske borde sova på saken och försöka igen imorgon.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Jag tror att vi har gått igenom det.
(s)
I think we have covered that.
Är vi alla överens?
(s)
Are we all agreed?
Jag ser fram emot att träffa dig igen.
(s)
I look forward to seeing you again.
Det var trevlig att träffa dig.
(s)
It was nice to meet you.
Tack, det var väldigt produktivt.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top