Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Tests
22 words
Word Image
Taking Tests
22 words
prov
neutral
(n)
test
Provet på onsdag kommer att vara svårt.
Wednesday's test will be difficult.
fråga
common
(n)
question
svara på en fråga
answer a question
felaktig
(a)
incorrect
Ditt svar på fråga ett är felaktigt.
Your answer to question one is incorrect.
korrekt
(a)
correct
Det är korrekt.
That is correct.
papper
common
(n)
paper
betyg
neutral
(n)
grade
svarsblankett
(p)
answer sheet
essä
(n)
essay
svar
(n)
answer
felaktigt svar
incorrect answer
resultat
common
(n)
result
tentamen
common
(n)
examination
godkänna
(v)
pass
ämne
neutral
(n)
subject
fuska
(v)
cheat
poäng
common
(n)
score
utvärdering
common
(n)
assessment
underkänna
(v)
fail
antagningsprov
neutral
(n)
admission exam
betyg
neutral
(n)
mark
ta en tentamen
(p)
take an examination
ta om ett test
(p)
retake an examination
hoppa över fråga
(p)
skip question
0 Comments
Top