Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
10 words
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
10 words
Jag har lärt mig svenska i 10 år.
(s)
I've been learning Swedish for 10 years.
Jag lär mig svenska helt själv.
(s)
I'm learning Swedish all by myself.
Förutom att jag kan svenska, kan jag också tala ett par till språk.
(s)
Apart from knowing Swedish, I can speak a few other languages as well.
Jag kan titta på svenska filmer utan textning.
(s)
I can watch Swedish movies without subtitles.
Jag kan memorera cirka 50 nya svenska ord per dag.
(s)
I can memorize around 50 new Swedish words a day.
Svenska är roligt och lätt att lära sig!
(s)
Swedish is fun and easy to learn!
Jag kommer att tala svenska som en infödd talare inom 3 år.
(s)
I’ll speak Swedish like a native speaker in 3 years.
Jag förstod precis allt du sa.
(s)
I completely understood everything you said.
Tack, men jag är faktiskt ingen infödd talare.
(s)
Thank you but I'm not a native speaker actually.
Det tog mig bara ett år för att bli flytande.
(s)
It took me only one year to become fluent.
0 Comments
Top