Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Familjen är ett av naturens mästerverk.
(s)
The family is one of nature's masterpieces.
När problem kommer, är det din familj som stödjer dig.
(s)
When trouble comes, it's your family that supports you.
Familjen är den första grundläggande cellen av det mänskliga samhället.
(s)
The family is the first essential cell of human society.
Det finns inget sådant som är kul för hela familjen.
(s)
There is no such thing as fun for the whole family.
Du måste försvara din ära. Och din familj.
(s)
You have to defend your honor. And your family.
Alla lyckliga familjer är likadana; varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt.
(s)
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Du väljer inte din familj. De är Guds gåva till dig, liksom du är till dem.
(s)
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Familjen är inte en viktig sak. Den är allt.
(s)
Family is not an important thing. It's everything.
Familj betyder att ingen blir kvar eller glömd.
(s)
Family means no one gets left behind or forgotten.
Min familj är min styrka och min svaghet.
(s)
My family is my strength and my weakness.
0 Comments
Top