Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte livshotande; det är modet att fortsätta som räknas
(s)
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Att gå samman är en början, att hålla ihop är framsteg. Att arbeta gemensamt är en framgång.
(s)
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Var alltid dig själv, utryck dig själv, tro på dig själv, sök inte efter en framgångsrik personlighet som du kan efterapa.
(s)
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Tålamod, uthållighet och svett är en oslagbar kombination för framgång.
(s)
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
För att lyckas i livet behöver du två saker: okunnighet och självförtroende.
(s)
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Sträva inte efter framgång om du önskar det; gör bara det du tycker om och tror på och framgången föds av sig själv.
(s)
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Jag har misslyckats om och om igen i livet och det är därför jag lyckas.
(s)
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Jag mäter inte en mans framgång på hur högt han klättrar men på hur högt han studsar när han slår i marken.
(s)
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Framgång anses ljuvast/ Av de som aldrig lyckas.
(s)
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Storleken på din framgång mäts av styrkan i din önskan, storleken på dina drömmar och hur du hanterar besvikelser längs vägen.
(s)
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
En framgångsrik man är en som kan lägga en stabil grund med tegelstenarna som andra har kastat på honom.
(s)
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
0 Comments
Top