Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists What Is Your Language Learning Goal for the Month?

What Is Your Language Learning Goal for the Month?

Vad är ditt mål för ditt språklärande den här månaden?
10 Words 7 Comments
I'll finish Survival Phrases series on SwedishPod101.com by listening to two lesson a day.
Jag ska ta mig igenom Survival Phrases-serien på SwedishPod101.com genom att lyssna på två lektioner om dagen.
I'll finish Survival Phrases series on SwedishPod101.com by listening to two lesson a day.
I'll finish reading one Swedish book by reading 10 pages a day.
Jag ska läsa klart en svensk bok genom att läsa 10 sidor om dagen.
I'll finish reading one Swedish book by reading 10 pages a day.
I'll pass my Swedish test.
Jag ska klara mitt svenskaprov.
I'll pass my Swedish test.
I'll fully understand one Swedish movie by watching it every day.
Jag ska helt förstå en svensk film genom att titta på den varje dag.
I'll fully understand one Swedish movie by watching it every day.
I'll give a 3 minute introductory speech in Swedish to my Swedish friends.
Jag ska ge ett 3-minuters introduktionstal på svenska till mina svenska vänner.
I'll give a 3 minute introductory speech in Swedish to my Swedish friends.
I'll memorize 5 Swedish songs.
Jag ska memorera fem svenska sånger.
I'll memorize 5 Swedish songs.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on SwedishPod101.com.
Jag ska memorera 350 ord med Flashcards på SwedishPod101.com.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on SwedishPod101.com.
I'll write 10 postcards in Swedish to my Swedish friends.
Jag ska skriva 10 vykort på svenska till mina svenska vänner.
I'll write 10 postcards in Swedish to my Swedish friends.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Jag ska behärska 150 ord genom att memorera fem ord om dagen.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Jag ska lära mig att prata om dåtida, nuvarande och framtida händelser.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
None of our words match your filter
7 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.comVerified
Friday at 4:04 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 40% of our listeners chose memorizing 5 Swedish songs. Do you agree with this result? What’s YOUR Swedish goal for this month? Let us know in Swedish!

Team SwedishPod101.com
Tuesday at 8:07 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Antonia,

Bra idé. Ju mer exakt ditt mål är, desto lättare är det att nå det. Hur många ord kan du nu? (Good idea. The more exact your goal is, the easier it is to reach it. How many words do you know now?) 😇


VickyT

Team SwedishPod101.com

Antonia
Sunday at 11:40 pm
Your comment is awaiting moderation.

Mitt mål är att memorera 150 ord som rör mat och dryck.

Team Swedishpod101.com
Saturday at 1:12 am
Your comment is awaiting moderation.

Hej Almoutassem,

Tack tack! :smile:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Almoutassem Billah Alkharouf
Tuesday at 2:47 am
Your comment is awaiting moderation.

:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

Swedishpod101.comVerified
Saturday at 7:16 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Molly,


Det tycker jag är en jättebra idé. (I think that's a great idea.)

Bra utmaning! Lycka till! (Good challenge! Good luck!) :thumbsup:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Molly
Wednesday at 5:35 am
Your comment is awaiting moderation.

Jag ska behärska 150 ord genom att memorera fem ord om dagen.