Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Jag ska ta mig igenom Survival Phrases-serien på SwedishPod101.com genom att lyssna på två lektioner om dagen.
(s)
I'll finish Survival Phrases series on SwedishPod101.com by listening to two lesson a day.
Jag ska läsa klart en svensk bok genom att läsa 10 sidor om dagen.
(s)
I'll finish reading one Swedish book by reading 10 pages a day.
Jag ska klara mitt svenskaprov.
(s)
I'll pass my Swedish test.
Jag ska helt förstå en svensk film genom att titta på den varje dag.
(s)
I'll fully understand one Swedish movie by watching it every day.
Jag ska ge ett 3-minuters introduktionstal på svenska till mina svenska vänner.
(s)
I'll give a 3 minute introductory speech in Swedish to my Swedish friends.
Jag ska memorera fem svenska sånger.
(s)
I'll memorize 5 Swedish songs.
Jag ska memorera 350 ord med Flashcards på SwedishPod101.com.
(s)
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on SwedishPod101.com.
Jag ska skriva 10 vykort på svenska till mina svenska vänner.
(s)
I'll write 10 postcards in Swedish to my Swedish friends.
Jag ska behärska 150 ord genom att memorera fem ord om dagen.
(s)
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Jag ska lära mig att prata om dåtida, nuvarande och framtida händelser.
(s)
I'll learn how to talk about past, present and future events.
0 Comments
Top