Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Det är ett vackert språk!
(s)
It's a beautiful language!
Min familj kommer från en plats där språket talas.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Jag älskar kulturen och människorna som talar språket.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Jag bara älskar att lära mig språk!
(s)
I just love learning languages!
Språket är användbart i mitt jobb.
(s)
The language is useful for my job.
Jag bor i ett land där språket talas.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Jag vill vidga mina vyer och bli mer internationell.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Jag vill förstå mina favoritlåtar, filmer och TV-program.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Jag älskar att resa!
(s)
I love traveling!
Det är en viktig del av min religion.
(s)
It's an important part of my religion.
Det är en del av mina universitetsstudier.
(s)
It's part of my university studies.
Det är min hobby.
(s)
It's my hobby.
Jag bor bredvid ett land som talar språket.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Jag lär mig språket för att imponera på någon.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Jag vill prata med min partners familj på deras språk.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top