SwedishPod101 Basic Bootcamp Curriculum 

This 5-lesson series gives you a brief introduction to the Swedish language. You’ll learn the very basics of grammar and vocabulary, all in 5 compact lessons. This series is currently continuing, so please check back every week for more!

BASIC BOOTCAMP Title Topic Function Dialogue/Target Phrases Vocabulary List
#1 Basic Bootcamp #1 - Self Introduction in Swedish Self-introduction Learning how to introduce yourself Jasmine: Hej. Jag heter Jasmine. Vad heter du?
Morten: Hej Jasmine. Jag heter Morten.
Jasmine: Trevligt att träffa dig.
Morten: Detsamma.
heter
jag
detsamma
hej
trevligt
träffas
Jag heter…
#2 Basic Bootcamp #2 - Talking Nationality in Swedish Nationality/Basic Grammar Learning basic grammar and how to say where you are from Jasmine: Hej. Jag heter Jasmine. Jag är Svensk.
Morten: Hej. Jag heter Morten. Jag är Engelsk.
engelska
svenska
Jag är…
jag
heter
#3 Basic Bootcamp #3 - Useful Phrases for Learning Swedish Basic Conversation/Asking questions Using Swedish Phrases to Learn More Swedish Jasmine: Ursäkta mig, hur säger man "cheese på svenska?
Morten: Ost
Jasmine: Ursäkta men, jag förstår inte. Säg det en gång till, tack.
Morten: ost
Jasmine: Snälla, tala långsammare.
Morten: O-s-t
Jasmine: Kan du skriva ner det på svenska åt mig, tack.
säger
Ursäkta mig
långsamt
tack
hur
skriv ner
på svenska
inte
förstår (förstå)
en gång
tala
åt mig
#4 Basic Bootcamp #4 - Counting from 1-100 in Swedish Counting Counting 1 to 100 in Swedish Jasmine: Ett (och) två (och) tre (och) fyra (och) fem (och)
Jasmine: Sex (och) sju (och) åtta (och) nio (och) tio
åtta
sex
två
nio
ett
tre
fyra
fem
sju
tio
#5 Basic Bootcamp #5 - Counting from 100-1,000,000 in Swedish Counting Counting 100 to 10,000 in Swedish A: Etthundra
B: tvåhundra
A: trehundra
B: fyrahundra
A: femhundra
B: sexhundra
A: sjuhundra
B: åttahundra
A: niohundra
B: ettusen
A: tvåtusen
B: tretusen
A: fyratusen
B: femtusen
A: sextusen
B: sjutusen
A: åtta tusen
B: niotusen
A: tiotusen
B: tjugotusen
A: trettiotusen
B: fyrtiotusen
A: femtiotusen
B: sextiotusen
A: sjuttiotusen
B: åttiotusen
A: nittiotusen
B: etthundratusen.
A: En miljon!
en miljon
trehundra
etthundra
ettusen
åttahundra
tvåhundra
tvåtusen
fyrahundra
femhundra
sexhundra
sjuhundra
niohundra
tretusen
fyratusen
femtusen
sextusen
sjutusen
åttatusen
niotusen
tiotusen
tjugotusen
trettiotusen
fyrtiotusen
femtiotusen
sexriotusen
sjuttiotusen
åttiotusen
nittiotusen
etthundratusen