Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Malmö
Malmö är Sveriges tredje största stad med 298,963 invånare.
Malmö är en mångkulturell stad.
Det talas cirka 100 språk och det finns 166 olika nationaliteter.
Under 1100-talet var Malmö en kyrkby, men vid 1200-talet anlades en stad vid kusten som övertog byns namn.
Under den tidiga utvecklingen spelade sillfisket en stor roll.
Under sillfiske säsongen besökte många tyskar och andra utländska köpmän Malmö.
Malmö var en Dansk stad från början, men Sverige och Danmark låg alltid i krig med varandra.
Det var en orolig tid för Malmös invånare.
Inga köpmän kom och på grund utav detta avstannade handeln.
Befolkningen led dessutom av brist på mat och många människor och djur dog på grund av svält.
Danska kungen åkte till Malmö för att leda försvaret men svenskarna tågade allt längre in.
År 1658 slöts freden och Malmö blev svenskt.
Danskarna fick dessutom överlämna hela Skåne.
Från Malmö finns det en bro som sträcker sig till Danmark.
Den här bron heter Öresundsbron.
Den är 15,9 km lång och sträcker sig mellan Malmö och Danmark.
Bron består utav en motorväg och en dubbelspårig järnväg.
Officiellt heter bron Øresundsbron som är en kombination utav det danska och svenska namnet.
Malmö är dessutom hem till Europas andra högsta skyskrapa, Turning Torso. Turning Torso är 190,4 meter hög och bygger på 9 kuber med 5 våningar i varje kub. Skyskrapan tog 4 år att byggas och blev klart år 2005.
Byggnaden förändrade profilen på staden och har blivit en populär sevärdighet både för invånare och turister.
Arkitekten Santiago Calatrava designade huset och det sägs att inspirationen kom från människans kropp.

Comments

Hide