Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Norrköping
Norrköping är Sveriges 10e största stad med 83,561 invånare.
Norrköping fick stadsrättigheter 1384, men det är rätt säkert att folk hade bosatt sig runt Motala ström långt innan det.
Staden ligger nära strömmar som har varit en stor kraftkälla för kvarnar och andra industrier.
På 1600-talet var det en storhetstid för Norrköping.
Den nederländska Louis De Geer bosatte sig i staden och grundade många industrier. Bland annat pappersbruk, vapenfabriker, klädesfabriker, och skeppsvarv.
Under denna tid var Norrköping till folkmängden Sveriges 2a största stad.
Dock så har Norrköping förstörts ett antal gånger.
Första gången var 1567 under Nordiska sjuårskriget av danskarna, men mest skadegörande var 1719 under Stora nordiska kriget då staden blev attackerad av ryssarna. Norrköping har också drabbats av många bränder, varav en år 1655 som nästan ödelade staden.
Efter denna svår period gick det dock bättre för Norrköping.
Under 1800-talet växte textil-industrin enormt och 1830 tillverkade staden 70% av Sveriges kläder.
Norrköping är hem till den vackra byggnaden Strykjärnet.
Strykjärnet ligger mitt i Motala ström i centrala Norrköping.
Byggnaden byggdes i klassiskt stil och blev klart år 1917.
Från början så var byggnaden till för bland annat textilindustri, men idag är det hem till arbetsmuseumet.
Byggnadens form påminner om ett strykjärn och det är därifrån det har fått sitt namn. År 1991 blev Strykjärnet ett byggnadsminne.
Nyligen så firades Norrköpings rådhus 100 år.
Rådhuset blev klarbyggt 1910 av arkitekten Isak Gustaf Clason.
Dagens rådhus är idag byggt på samma ställe där det äldre rådhuset blev nerbränt utav ryssarna.
Rådhuset är centrum för kommunens politiska administration.
På toppen av rådhuset finns det också en granitskulptur på Sankt Olof som också kallas för Gull-Olle.

Comments

Hide