Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Alla Hjärtans Dag
Alla Hjärtans dag är en högtid som firas på den 14e februari.
Det firas inte bara i Sverige men i till exempel USA, Japan, England, och Frankrike. Det är en högtid som dateras ända tillbaka till medeltiden, men har rötter redan innan det.
Det är ingen som vet hur Alla Hjärtans Dag kom till men det rätt säkert att den katolska kyrkan firade ett helgon vid namn av Valentinius på slutet av 400 talet.
Men det är fortfarande okänt vem Valentinius faktiskt var.
Enligt en medeltida berättelse så ska St. Valentinius ha återgett synen åt sin fångvaktares dotter.
Det finns en annan berättelse med romerska rötter.
I den här berättelsen sägs det att Sankt Valentin som var en kristen i Rom på 200-talet blev dömd till halshuggning efter att ha trotsat Kejsare Caudius II och vigt många unga par. Innan Valentins död hann han skriva ett brev till kvinnan han älskade, nämligen fångvaktens dotter.
På 1300-talet blev alla hjärtans dag en fest för ungdomar och förälskade.
Detta uppkom på grund av att man tyckte att man skulle göra som fåglarna och söka en partner tidigt i vår.
Sen så var målet att man skulle hålla ihop i mer än 1 år.
Från och med det här började alla hjärtans dag förknippas med kärlek.
I Sverige firar man det lite hur man vill, men det handlar om att göra något speciellt för den man älskar eller tycker om och att man ska fira kärlek i allmänhet.
Vanligtvis köper man en present, till exempel, choklad, blommor (speciellt rosor), nallar, och geléhjärtan.
Det är också vanligt att man bjuder ut sin älskade på en romantisk middag, antingen hemma eller ute på en lite finare restaurang.
Vare sig det är en stor eller liten present så är det alltid tanken som räknas.

Comments

Hide