Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Påsk
Påsken är den viktigaste högtiden på det kristna kyrkoåret.
Högtiden faller på den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller efter den 21a mars.
Den här regeln har använts i Sverige sedan 1844.
Under den Judiska Pesasch högtiden red Jesus från Nasaret in i Jerusalem.
I den kristna tron firas påsk för Jesu lidande, död och återuppståndelse.
Veckan innan påskfirandet kallas för stilla veckan.
Stilla veckan börjar med palmsöndagen, sedan kommer dymmelonsdagen, skärtorsdagen, långfredagen som sedan avslutas med Påskafton.
Påskveckan börjar med påskdagen.
Påsk i Sverige startades 1844, men som Julen har högtiden förlorat mycket av sitt religösa innehåll och blivit en familjehögtid där gammal folktro och kristna traditioner blandas.
I Sverige så klär barnen ut sig till Påskkärringar som liknar häxor.
Det är en gammal svensk folktro som handlar om häxor som flyger till blåkulla på en kvast på natten till skärtorsdagen eller på skärtorsdagen för att sedan återvända på påskdagen.
Barnen går runt i kvartet och ringer på olika hem för att lämna över tecknade brev. Som tack så bjuds det vanligtvis på godis, småpengar, eller någon annan gåva.
Påskmaten är också väldigt känt och uppskattat i Sverige.
Förr var ägg och kött höjdpunkterna på bordet pga att det inte var under fasteperioden.
Nu har sill, Janssons frestelse, och lax vuxit till höjdpunkterna.
Dock varierar maten lite grann beroende på vilken region man bor i, men ägg och lax tillhör oftast påskmaten i alla regioner.
Som tillbehör till påskmiddagen ingår oftast knäckebröd, sill, ost, brännvin och påskmust.
Sen finns det också äggformade lådor där man lägger in godis som man ger ut på påsken, oftast efter påskmiddagen.
2010 beräknades svenskarna att ha konsumerat 6000 ton godis på påsk.

Comments

Hide