Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Valborgsmässoafton
Valborg är en högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, och Tyskland.
Valborg firas på den 30e april eller den 1a maj.
Valborg grundar sig på den hedniska högtiden som förut fanns i Tyskland.
Men på senare tid har det blivit sammankopplad med kulten av den heliga Valborg som blev ett helgon den 1a maj.
Den här kulten motverkade onda krafter och häxtro.
Man trodde att på Valborgsafton så red häxorna på kvastar eller getbockar till de gamla offerplatserna och busade tillsammans med djävulen.
För att skrämma bort häxorna och andarna gjorde man oväsen och tände eldar på höjderna.
Det är den kristna förklaringen till de hedniska vårsederna.
I Sverige firar man Valborg med att bränna bål och ibland tända fyrverkerier och smällare.
De flesta firar Valborg men förbinder det inte med Heliga Valborg.
På hednisk tid var Valborgsafton kopplad till de döda.
Man trodde att gränsen mellan de levande och de döda var svagast den här natten. Från början var högtiden en symbol för våren och ljuset.
På den tiden tändes inte eldar för att skrämma bort häxor men för att bränna bort det gamla för att göra plats för det nya.
Valborg är också en stor högtid för både Finlands och Sveriges högskolor och universitet.
Den 30e april sätter studenterna på sig studentmössan eller sommarmössan.
Det firas olika på olika universitet, men oftast är det en stor fest med orkestrar, lekar, tävlingar, och olika framträdanden.
Valborg är numera känt för dagen då ungdomar dricker alkohol som mest. 2009 gjorde tidningen Aftonbladet en undersökning och det visade sig att 8 av 10 ungdomar tänkte gå ut och dricka på Valborg.

Comments

Hide