Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Alla helgons dag
Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till minne av kyrkans helgon, men också till minne av kära och nära som har gått bort.
Högtiden infaller tidigast den 31a oktober och senast 6e november på en lördag.
Det fanns många dagar där man firade olika helgon och martyrer, och på grund av detta så behövdes det en samlingsdag för de mindre betydande helgon som inte fick plats i kalendern.
Kopplingen till en minnesdag uppstod tidigt.
Som många andra högtider har alla helgons dag rötter i keltiska traditioner.
Förut trodde man att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början, återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar.
Det är en dag då man ska tänka tillbaka på sina vänner och släktingar som har gått bort.
Det är tänkt att man ska tillbringa den här dagen med sin närmaste familj och gemensamt sörja och tänka på dom som har gått bort.
Man ska inte heller glömma bort att tänka på det glada och roliga stunderna man har haft tillsammans med dom som har gått bort.
Idag är alla helgons dag förknippad med anglosaxiska högtiden, Halloween. Alla helgons dag och Halloween har samma rötter men firas på olika sätt.
I Sverige är det vanligt att man samlar nära och kära och tillsammans äter familjen middag och anordnar fest med god mat och trevlig stämning.
På kvällen är det många som åker till sina avlidnas gravar för att tända ett gravljus eller lägga dit en krans.
Kyrkogårdar under Alla helgons dag brukar vara en mäktig syn med tusentals levande ljus som brinner på gravarna.

Comments

Hide