Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Första Maj
Första maj är abetarrörelsens internationella högtidsdag som firas runt hela världen sedan 1890.
Det är en påminnelse av Haymarketmassakern 1886, och firas av vänsterorganisationer, partier, och fackföreningar med bland annat demonstrationer och möten.
Det är även en gammal hednisk högtid som förknippas med vårkomsten.
Första maj har sedan antiken firats av folk i Europa med en fest.
Tidigaste första maj firandet går ända tillbaka till innan kristendomen anlände till Europa.
Då firades till exempel Keltiska Beltane och Germanska Valborgsmässoafton.
När kristendomen tog över Europa så började de hedniska högtiderna försvinna, men en del traditioner överlevde.
Man dansar till exempel runt en Majstång och krönar majdrottningen i vissa länder. Än idag firas första maj av nyhedniska grupper som t.ex. Wiccanerna.
Idag är dock Första maj mer känt som en arbetarhögtid.
Första maj demostrationerna var från början förknippad med kampen för 8 timmars arbetsdagar.
1.a maj, 1886 höll en grupp lokala Anarkister ett möte i Chicago.
På slutet av denna möte/demostrationen som hölls på Haymarket Square så kastades en bomb mot polisen, och på grund utav detta så öppnades eld mot demonstranterna. Efter mötet så greps ett antal arbetsledare och flera fängslades eller avrättades. 2 år senare blev 1a maj den internationella generalstrejk dagen.
I Sverige firades 1a maj för första gången 1890 då 20,000 personer samlades och gick i tåg.
På gärdet var det inte mindre än 50,000 personer som samlades och lyssnade på talarna.
Första maj blev en allmän helgdag 1939.

Comments

Hide