Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jul
Jul firas till minne av Jesu födelse och är tidigaste känt från år 336.
Idag firas jul av både religösa och icke religösa.
Till skillnad från USA så firar Sverige jul på Julafton och inte på juldagen.
Julen börjar den 24e december och avslutas den 13e Januari då julen dansas ut, men idag så är brukar det vara så att julen avslutas den 6e januari på trettondagen, den sista lediga dagen.
Julfirandet i Sverige idag har inslag från hedniska, kristna, nordiska och germanska traditioner från vikingatiden och frammåt.
När Sverige kristnades på mitten av 1100-talet, blandades det kristna och hedniska traditionerna.
På mitten av 1700-talet kom det första klädda granarna upp.
På 1800-talet blev det vanligare att vanligt folk hade granar sina hem, då tyska julprydnader började importeras.
Idag är jul förknippad med julklappar, pepparkakor, julmat, knäck, julgodis, och att klä julgranen.
På senare år har man infört den katolska traditionen, midnattsmässan, som tar plats på natten mellan julafton och juldagen.
Julklappar börjades dela ut på 1600-talet.
Från början så smög man fram till mottagarens dörr, knackade på dörren, slängde in gåvan genom dörren för att sedan springa därifrån.
På 1700-talet började man istället med att rimma till paketen som kom från antikens rom.
1800-talet blev pepparkakor, glögg och färgen röd en viktig svensk jultradition. 1960 tillkom även en annan viktig jultraditition, TV-programmet Kalle Anka och hans vänner, som visas varje julafton klockan tre.
Efter Kalle Anka så öppnar man presenter sedan äter man en svensk jul smörgåsbord med fisk och kött.

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Jul

Jul firas till minne av Jesu födelse och är tidigaste känt från år 336.  Idag firas jul av både religösa och icke religösa. Till skillnad från USA så firar Sverige jul på Julafton och inte på juldagen.  Julen börjar den 24e december och avslutas den 13e Januari då julen dansas ut, men idag så är brukar det vara så att julen avslutas den 6e januari på trettondagen, den sista lediga dagen.

Julfirandet i Sverige idag har inslag från hedniska, kristna, nordiska och germanska traditioner från vikingatiden och frammåt. När Sverige kristnades på mitten av 1100-talet, blandades det kristna och hedniska traditionerna.

På mitten av 1700-talet kom det första klädda granarna upp. På 1800-talet blev det vanligare att vanligt folk hade granar sina hem, då tyska julprydnader började importeras. Idag är jul förknippad med julklappar, pepparkakor, julmat, knäck, julgodis, och att klä julgranen. På senare år har man infört den katolska traditionen, midnattsmässan, som tar plats på natten mellan julafton och juldagen. Julklappar börjades dela ut på 1600-talet.

Från början så smög man fram till mottagarens dörr, knackade på dörren, slängde in gåvan genom dörren för att sedan springa därifrån. På 1700-talet började man istället med att rimma till paketen som kom från antikens rom. 1800-talet blev pepparkakor, glögg och färgen röd en viktig svensk jultradition. 1960 tillkom även en annan viktig jultraditition, TV-programmet Kalle Anka och hans vänner, som visas varje julafton klockan tre. Efter Kalle Anka så öppnar man presenter sedan äter man en svensk jul smörgåsbord med fisk och kött.

Team Swedishpod101.com
Tuesday at 09:07 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Lee,

Hahaha, very good of you to notice! :stuck_out_tongue_winking_eye:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Lee
Sunday at 12:45 PM
Your comment is awaiting moderation.

What, a blog on Christmas in Sweden, and no mention of lutefisk? :wink:

GermanPod101
Thursday at 10:50 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Tanja,


Oops! Looks like it's a system error :oops:

Our tech team is looking into it right now, and try to fix it as soon as possible.

Sorry for the inconvenience and thank you for your patience.:smile:

Tanja
Wednesday at 03:26 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hej!


Thank you for the information :smile:. I tried again to mark the lesson as complete, but it is still not working for me. When I press on the checkbox I can see that it is marked, but as soon as I click on another lesson the information is lost again. I realized also, that the same effect happens if I try to add a lesson to "My Lessons". When I click on the check box I get the message: "This lesson has been added to the My Lessons page under My Tools.", and if I click "ok" and then go to "My Lessons" it is still empty.


Hej då!

GermanPod101
Tuesday at 10:28 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Tanja,


Thank you very much for your support!!:mrgreen:

Regarding marking lesson complete, the feature is still there next to the star ratings :wink:


Happy Learning! :grin:

Tanja
Tuesday at 12:29 AM
Your comment is awaiting moderation.

Thank you for this great lesson :smile:!


I have a question: I can't mark the lessons as complete any more, is there a way to get this feature back?