Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jul
Jul firas till minne av Jesu födelse och är tidigaste känt från år 336.
Idag firas jul av både religösa och icke religösa.
Till skillnad från USA så firar Sverige jul på Julafton och inte på juldagen.
Julen börjar den 24e december och avslutas den 13e januari då julen dansas ut, men idag så brukar det vara så att julen avslutas den 6e januari på trettondagen, den sista lediga dagen.
Julfirandet i Sverige idag har inslag från hedniska, kristna, nordiska och germanska traditioner från vikingatiden och framåt.
När Sverige kristnades på mitten av 1100-talet, blandades de kristna och hedniska traditionerna.
På mitten av 1700-talet kom de första klädda granarna upp.
På 1800-talet blev det vanligare att vanligt folk hade granar i sina hem, då tyska julprydnader började importeras.
Idag är jul förknippad med julklappar, pepparkakor, julmat, knäck, julgodis, och att klä julgranen.
På senare år har man infört den katolska traditionen, midnattsmässan, som tar plats på natten mellan julafton och juldagen.
Julklappar börjades dela ut på 1600-talet.
Från början så smög man fram till mottagarens dörr, knackade på dörren, slängde in gåvan genom dörren för att sedan springa därifrån.
På 1700-talet började man istället med att rimma till paketen som kom från antikens rom.
1800-talet blev pepparkakor, glögg och färgen röd en viktig svensk jultradition. 1960 tillkom även en annan viktig jultradition, TV-programmet Kalle Anka och hans vänner, som visas varje julafton klockan tre.
Efter Kalle Anka så öppnar man presenter sedan äter man en svensk jul smörgåsbord med fisk och kött.

Comments

Hide