Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lucia
Lucia firas den 13e december och markerar inledningen till julfirandet.
Det firas två huvudsakliga traditioner av Lucia dagen, en svensk och en sicilliansk.
Den svenska traditionen har sitt ursprung i både hedniska och kristna seder.
Enligt folktro var den 13e december en farlig natt.
Många övernaturliga väsen kom ut denna natt och man trodde också att djuren kunde tala på denna natt.
Det finns också en tro om att Lussi eller Lussekärringen, en kvinnovarelse med onda egenskaper likt en kvinnlig demon eller häxa rider genom luften med sina följeslagare. Det sägs ha varit väldigt farligt att vara ute på lussinatta och barn som inte varit goda behövde akta sig extra noga.
När den julianska kalendern gällde i Sverige och Finland, fram till 1753, var lucianatten årets längsta natt.
Man ansåg att mycket övernaturliga väsen fanns ute och härjade, och därför ansågs det vara bäst att hålla sig inne och att hålla sig vaken hela natten.
På grund av att det var årets mörkaste natt så tände man mycket ljus för att få ljuset att återvända.
Därför kan traditionen med en ljusbringande kvinna ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna.
Nu förtiden firas Lucia på skolor, daghem, föreningar, och många arbetsplatser. Barn brukar gå i luciatåg och lussar för sina föräldrar och grannar och sjunga. För sångerna dom sjunger får barnen oftast godis i gengäld.
I dom flesta städerna och kommuner utses ortens lucia genom olika omröstningar.
Varje år tar den största luciakonserten plats på Globen i Stockholm där Adolf Fredriks musikklasser, Stockholms musikgymnasium, och Stockholm läns blåsarsymfoniker spelar och sjunger.
Det finns också en tradition att bjuda in nobelpristagarna på Grand Hotel för en visning av ett luciatåg på den 13e december på morgonen.

Comments

Hide