Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nyår
Nyår är en traditionell högtid som firas vid starten på det nya året.
I världen finns det olika religösa och kulturella kalendrar och nyår är inte bara viktig för troende.
I Sverige firas nyår på natten mellan nyårsafton den 31a December och nyårsdagen den 1a Januari.
12-slaget är övergången till det nya året.
Julen är en högtid som man firar med familjen men nyår firar man oftast med sina vänner.
Man brukar fira det i form av en middag eller en nyårsfest.
Nu för tiden är det många event som pågår under nyår och istället för att ha en middag och fest hemma så är det många som går ut på klubb eller en kryssning för att fira nyår, men många föredrar att fira det hemma med sina vänner.
Festen ska oftast vara lite exklusivare än vanligt och man ska vara finklädd.
Strax innan 12-slaget brukar man gå ut och avlösa fyrverkerier eller titta på andras. Det är också vanligt att man tar med sig champagne ut som ska öppnas och drickas vid 12 slaget.
Minuten innan tolvslaget räknar man ner och på offentliga platser brukar det finnas en klocka som visar hur långt det är kvar tills det nya året.
På 12-slaget säger man gott nytt år och skålar och kramar alla.
Efter 12 slaget och skålarna så brukar man oftast gå tillbaka in för att umgås i ett par timmar till.
Precis innan nyår, brukar man skriva ner eller bestämma ett nyårslöfte.
Ett nyårslöfte brukar oftast handla om något man ska göra, t.ex. att gå ner 5 kilo eller lära sig ett nytt språk eller sluta göra någonting som t.ex. att sluta röka.

Comments

Hide