Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Göteborg
Göteborg är Sveriges andra största stad med cirka 920,000 invånare.
Göteborg är byggd på sankmark på Sveriges västkust och har Nordens största hamn.
Göteborgs hamn är en kombinerad flod och kusthamn som är hela 22 kilometer lång.
Göteborgs invånare, annars kallade Göteborgare är kända för sin dialekt, göteborgska.
Göteborska anses att låta glatt och positivt.
Dom har även sin egen slang och egen humor.
Göteborgshumor är en form av humor som många förknippar med Göteborg och som främst uppskattas av Göteborgare.
Humorn byggs oftast på ordvitsar.
Göteborg är grundad 1621 av Kung Gustav II Adolf.
Holland hjälpte till att bygga upp Göteborg och på grund utav detta kallades Göteborg för Nya Amesterdam ett tag.
Men på 1800-talet industrialiserades Göteborg med stor hjälp av engelsmännen.
Många förmögna engelskmän donerade pengar till staden som gjorde att Göteborg fick bibliotek, universitet ooch sjukhus.
Under denna tid, men även idag, kallas Göteborg för lilla London
Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal hade Sverige en emigrationsperiod.
Många emigranter från hela Sverige åkte till Göteborg för att emigrera till olika länder som t.ex. England och Amerika.
Under denna tid lämnade cirka 1,3 miljoner svenskar landet och flyttade till bland annat Amerika.
Idag är Göteborg hem till bland annat Nordens största nöjespark, Liseberg.
Liseberg har cirka 3 miljoner besökare per år.
Göteborg är även känt för fotboll.
Stadens egna lag, IFK Göteborg har vunnit 18 SM-guld, mer än något annat lag i landet.
Göteborg håller dessutom varje år Gothia Cup som är världens största och mest internationella ungdoms fotbollsturnering med 1567 deltagande lag från 71 nationer.

Comments

Hide