Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nationaldagen
Sveriges nationaldag firas den 6e juni.
Det firas till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och 1809 då Sverige fick en regering.
Nationaldagen är också känt som Svenska Flaggans Dag.
Någon gång under 1800-talet togs den 6e juni fram som national minnesdag.
1809 så skrev riksdagen på den gällande regeringsformen som fastslog allmänna medborliga rättigheter med bland annat yttrande och tryckfrihet vilket var viktiga steg mot den demokrati som vi lever i idag.
Sverige är ett demokratiskt land med fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter, oavsett vilken religion eller ursprung man tillhör.
Sveriges nationaldag är dagen då man firar dessa värden, hälsar nya medborgare välkomna och hyllar Sverige som en fri nation med fritt statsskick.
I Sverige firar vi nationaldagen med att äta smörgåstårta, och dricka snaps. Kräftor är också en populär rätt.
Runt hela sverige anordnas det olika evenemang och i princip varje kommun har sitt eget firande med tal, sång och musik av lokala invånare.
Det hålls även evenemang på Svenska ambassader utomlands.
Det finns självklart ett stort firande som kungafamiljen deltar i.
Kända artister uppträder också.
Det här evenemanget sänds i TV och hålls på Skansen i Stockholm.
Varje år på nationaldagen är det en debatt om att nationaldagen är förknippad med rasism.
På vissa skolor är det till exempel förbjudet att sjunga national sången.
Det här har uppkommit från dom rasistiska grupperna som håller ”Folkets Marsch” varje år, där dom skriker slagord och använder rasistiska begrepp.
Det är hemskt att människor som inte är rasister men älskar sitt land och ville fira detta anses av många vara rasistiskt.
Regeringen och olika organisationer arbetar nu för att försöka förändra nationaldagen från en dag av hat och rasism till en dag av kärlek och mångfald.

Comments

Hide