Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Skansen
Skansen är en djurpark och ett friluftsmuseum på Djurgården i Stockholm. Skansen grundades 1891 av Artur Hazelius.
Idag finns främst nordiska vilda djur och svenska lantraser på Skansen, men det finns också några exotiska djur, som apor, tranor och astrilder.
Nordiska vilddjur som lodjur, vargar, och järvar kan man se.
Man kan också se på vackra renar och den kungliga älgen.
1998 invigdes Björnberg av Carl Gustaf XVI.
Det är en modern anläggning för brunbjörn och rödräv.
Det finns också ett hus som man kan gå in i där man kan se ugglor utan nät emellan. Det finns också självklart hästar som barn kan rida på vissa tider varje dag.
Det finns cirka 40 byggnader från Sverige på skansen.
Runt södra skansen finns det hus från södra Sverige och runt norra delen finns det hus från norra Sverige.
Runt husen finns det också växter från det landskapet som stugan eller gården kommer ifrån.
Skansens stadskvarter illustrerar en medelstor stad från 1800-talet.
Det finns bland annat post, apotek, butiker, verkstäder, och bostäder.
I dom byggnaderna utövas det olika historiska hantverksyrken.
Det finns också ett bageri, krukmakeri, glasbruk, och en krog.
Skansen har också en del evenemang varje år.
Varje nyårsafton så direktsänds uppläsningen av dikten Nyårsklockan vid tolvslaget. Den traditionen har funnits sedan 1895.
Skansen är också känd för sin julmarknad som får tusentals besökare varje år. Andra högtider som firas på skansen inkluderar Midsommar, Lucia, och nationaldagen. Sedan 1894 firas Valborgsmässoafton på Skansen med studentsång, konserter, valborgsbål och vårtal.
Självklart direktsänds det i TV.

Comments

Hide