Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Uppsala
Uppsala är Sveriges 4e största stad med 144,839 invånare.
Uppsala ligger 67 kilometer norr om Stockholm och är en av Nordens äldsta universitetsstäder.
Enligt medeltida skribenten Adam av Bremen var Uppsala under medeltiden center för paganism.
I Uppsala tempel fanns det avgudabilder som föreställde Tor, Oden, och Frej från Asatron.
Templet tros att ha bränts och rivits runt år 1087 på order av kung Inge den äldre.
Den gamla asatron blev ersatt med kristendom.
Uppsala hette förut Östra Aros och dagens Gamla Uppsala hette förut Uppsala.
Östra Aros tog över namnet när ärkestiftet flyttades på 1280-talet.
När ärkestiftet flyttades inleddes kyrklig byggnadsverksamheten.
Detta satte fart på stadsbildningen.
Stora donationer gjordes till kyrkan och det skapade goda förutsättningar för Uppsalas ekonomiska tillväxt.
Idag är Uppsala en universitetsstad.
Uppsala Universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta Universitet.
Fram till 1700-talet var Universitetet en utbildningsinstitution för präster.
Det var endast de högre prästerna som utbildades vid universitet.
Idag har Universitetet 30 442 studenter vilket är 20% av Uppsalas befolkning.
Från Uppsala Universitet har 15 studenter blivit nobelpristagare.
Uppsala Universitet är också ansedd som en utav Europas bästa universitet.
Uppsala är även hem till en utav Sveriges mest kända bokkaraktärer, Pelle Svanlös.
Pelle Svanlös är en tecknad godhjärtad och godtrogen katt utan svans och skapades 1939.
Böckerna är skrivna av Gösta Knutsson och är hans mest kända verk.
I serien finns det 12 böcker där figurerna är tecknade men är inspirerade av verkliga personer.
Böckerna är en protest mot nationalsocialism i Sverige och den elaka ”Elaka Måns” har essenser och många drag från bland annat Hitler och Mussolini samt deras anhängare.
I böckerna blir Pelle Svanslös lurad och mobbad av Elaka Måns och hans anhängare Bill och Bull.
Dock så segrar alltid de goda och Pelle upplever även kärlek tillsammans med den kvinnliga katten Maja Gräddnos.

Comments

Hide