Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Västerås
Västerås är Sveriges 5e största stad med 137,207 invånare.
Västerås ligger i Västmanland och är en utav Sveriges äldsta städer.
År 1990 firades 1000 årsjubileum.
Västerås hette från början Wester Aros och över åren har det utvecklats till Västerås. Wester Aros sägs ha grundats år 990 och redan då var Wester Aros en viktig handelplats på vikingatiden.
På början av 1000-talet var Västerås Sveriges näst största stad.
Västerås utnämndes till biskopsstift på 1100-talet och Västerås domkyrka började byggas.
Sen dess har Västerås varit centrum för utbildning, köpmanskap och det andliga livet i Västmanland.
Västerås är också hem till Sveriges största gravhög, Anundshög.
Anundshög är 9 meter hög och cirka 64 meter i diameter.
Högen dateras tillbaka till folkvandringstiden på vikingatiden.
Anundshög består av 12 gravhögar, 5 skeppssättningar, 10 runda stensättningar, 14 resta stenar, och en runsten.
Under medeltiden plundrades Anundshög, skeppssättningarna förstördes, Runstenen knuffades omkull och det kungliga godset som tros varit på plats styckades upp.
På grund av detta vet man inte vem eller vilka som har varit begravda där.
Idag finns det en del intressanta hotell i Västerås.
1898 börjades planeringen på ett stadshotell med hotell, restaurang, spritbolag, och festvåning.
1907 byggdes det klart och idag räknas det till en utav Sveriges vackraste byggnader. Ett annat intressant hotell är ”Hotell Hackspett” som ligger i ett träd 13 meter ovanför Vasaparken.
Som gäst så hissas man upp till huset.
Hotell Hackspett är designad av konstnären Mikael Genberg som är internationellt känd för sina alternativa boendemiljöer.
Han har också designat ett hotell i Västerås som är byggt under vattenytan med panoramafönster.
I Västerås håller man även eventet Power Big Meet som är Europas största bilträff och en utav världens största träffar för raggare.
Power Big Meet hålls varje år i juli och varar i 3 dagar.
Eventet börjar med en bilutställning och på kvällen är det cruising i Västerås.
Över 10,000 bilar finns på plats och besökare från över 25 länder kommer för gå på Power Big Meet.

Comments

Hide