Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Örebro
Örebro är Sveriges 6e största stad med 134,466 invånare.
Örebro är en industri stad och är hem till Örebro Universitet och Universtetssjukhuset.
På medeltiden var Örebro en viktigt knutpunkt för handel av berslagsjärn och detta varade under en lång tid.
Under denna tid byggdes många hus och Skt. Nicolai kyrkans bygge påbörjades.
Staden anlades enligt ett tyskt mönster, med ett torg i mitten, och vid torget en kyrka och ett rådhus.
Örebro var ofta indraget i strider, och borgen som byggdes på 1300-talet belägrades under många tillfällen.
Det mest kända är Engelbrekts erövring 1434-1436.
Sverige var förut styrd utav den danska kungen Erik av Pommern.
År 1431 eller 1432 hade Engelbrekt utsetts till talesman och hade möte med kung Erik för att lägga klagomål till riksrådet.
Dom här klagomålen beviljades men i två år hände inget och alla protester blev till slut våldsaktioner.
Engelbrekt tågade genom landet och fortsatte med sina styrkor in till Danmark och till slut slöt Engelbrekt ett avtal om vapenvila.
Efter uppropet avsattes Kung Erik och Sverige befriades från Danskarna.
På grund utav alla strider, så tärdes Örebro.
Staden förvandlades från en utvecklande stad till en fattig småstad.
Örebro var så fattig att staden beviljades 6 år utan att betala skatt, 1464.
På 1800-talet utvecklades Örebro till en industristad.
På denna tid var Örebro känd för att ha många skofabriker i staden.
När Örebro blomstrades som bäst låg mer än hälften av landets skofabriker i Örebro. Samtidigt så byggdes Sveriges första kexfabrik och under många år var Örebro känd som ”Kex- och Skostan”.
Men efter andra världskriget blev det stor konkurrens från utlandet och en efter en stängdes skofabrikerna ner.
Idag finns det tyvärr inte en enda kvar.
Efter det så forsatte dock Örebro att växa.
Örebro förvandlades till en servicestad och det byggdes bland annat ett regionssjukhus och ett universitet.

Comments

Hide