Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Linköping
Linköping är Sveriges 7e största stad med 97,428 invånare.
Linköping ligger i Östergötland och kallas för Lejonstaden.
Det är också en utav Sveriges största universitetsstäder med både Linköping Universitet och ett universitetssjukhus.
Linköping grundades på 1100-talet då staden blev en kyrklig central ort för Östergötland, Småland, och Gotland.
Det tros att en träkyrka eller en kyrkogård fanns på plats på 1000-talet.
En stenkyrka började byggas på 1120-talet och tros blivit klart cirka 1145.
År 1546 hemsöktes staden av 2 stora bränder som brände större delen av kyrkan. Puts och målningar förstördes, inklusive glasmålningarna som inte kunde ersättas. När Nordiska 7 årskriget nådde Linköping 1567 brände stadsborna sin stad och flydde österut.
Johan den III (son till Kung Gustav Vasa) ryckte in och hjälpte att reparera tak.
År 1582 skänkte han det stora altarbordet som även finns kvar idag. Reparationerna var klara 1596.
År 1600 inträffade Linköpings blodbad.
Det var strider mellan Johan den III's son Sigismund III och Johan den III's bror hertig Karl om vem som skulle tillsätta tron.
Hertig Karl vann slaget och Sigismund blev tvungen att överlämna de 4 rådsherrar till hertig Karl.
På en riksdag så blev 153 personer inklusive de 4 rådsherrarna anklagade för landsförräderi.
Det var 148 personer som bad nåd och klarade sig ifrån straffet, men de resterande 5 männen dömdes till att mista liv, ära och gods.
De halshöggs och ställdes ut i domkyrkan tills hertig Karl tillät att de fick begravas.
Linköping är också hem till SAAB AB som är ett svenskt högteknologiskt företag som grundades 1937.
Företaget skapades för att säkra tillverkningarna av svenska stridsflygplan.
SAAB AB är huvudsakligt inriktad på försvarsindustri, civil säkerhet, samt luft och rymdfart.
SAAB AB har tillverkat världskända JAS 39 Gripen som är ett fjärde generationens stridflygplan.
Just nu är det 6 länder som använder JAS plan och 6 länder som visar intresse för flygplanen.

Comments

Hide