Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Helsingborg
Helsingborg är Sveriges 8e största stad med 91,457 invånare.
Helsingborg ligger i Öresundsregionen i Skåne och det skiljer bara 4 kilometer mellan Helsingborg och Danmark.
Helsinborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden.
Det fanns troligen en mindre besättning redan på slutet av 900-talet.
År 1070 nämndes staden av Adam av Bremen och 21a maj 1085 omnämns staden i ett brev från den Danska kungen Knute den Helige.
Det datumet är nu sedd som stadens officiella födelsedag.
På 1100-talet ersattes den enkla befästningen av ett större slott i sandsten.
Det här slottet hade ett runt torn med 4 meter tjocka väggar.
Slottet och staden var ett av Nordens mäktigaste fästen på medeltiden, men på grund av detta var staden ofta inblandat i maktspel.
Ständiga strider tärde både på staden och bebyggelsen.
1700-talet var en svår tid för Helsingborg.
Efter flera års krigande blev det en ekonomisk katastrof och efter slagen var det så många massgravar att det hade förgiftat vattnet och pesten bröt ut.
Den svåra tiden pågick ett tag men i mitten på 1800-talet började det gå uppåt för Helsingborg på grund av bland annat spannmålshandeln.
Staden återhämtade sig helt och blev en viktig hamn och industristad.
Helsingborg är bland annat hem till Sveriges vattenmärke Ramlösa.
Ramlösa är ett mineralvatten som finns i olika format.
Stilla, kolsyrat, smaksatt, och med olika vitamintillsättningar.
Dagens Ramlösa hämtar sitt vatten från Ramlösa Hälsobrunn.
Vattnet är från en källa som var funnen på slutet av 1800-talet och som tar tappats sedan 1912.
Vattnet transporteras genom en underjordisk pipeline.
Idag finns det över 10 olika smaker och är en av Sveriges ledande vatten sorter.

Comments

Hide