Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Jönköping
Jönköping är Sveriges 9e största stad med 84,423 invånare.
Staden är placerad i Småland och är känt för sitt vackra läge vid Vättern strand.
Jönköping grundades 1284 av Magnus Ladulås.
18 maj 1284 gav Magnus Ladulås Jönköping lov till att hålla 2 återkommande marknader.
Den nuvarande tätorten har blivit till genom att tidigare orter har växt samman. Det privilegiebrevet är det äldsta bevarande som någon stad i Sverige har fått.
På 1800-talet blev Jönköping känt som liberalernas och tändstickornas stad.
Från 1843 till 1872 delades ut det liberala Jönköpingsbladet.
År 1845 grundades Jönköpings tändsticksfabrik.
J.E. Lundström var en drivande kraft i båda företag.
Staden kallas även för Smålands Jerusalem på grund av att det är ett län med starkt kristet inslag.
Detta namnet nämndes i skrift redan på 1890-talet.
Jönköping har 25 olika kyrkor och församlingar.
Pingstförsamlingen började sin verksamhet i staden på 1920-talet och är idag tredje störst i Sverige och största i förhållande till stadens storlek.
Jönköping är hem till världens största LAN-party/datorfestival, Dreamhack som hålls 2 gånger om året.
Dreamhack grundades i Malung i en matsal 1994 med 40 besökare.
Nu hålls Dreamhack i Jönköping och har över 13,000 besökare varav bara 10% är tjejer. Det kommer dessutom besökare från hela världen, bland annat från USA och Arabemiraterna.
På Dreamhack kan man spela spel, gå på seminarier och föreläsningar, ställa upp i tävlingar, och testa ny teknik.
Utanför hallarna finns det även grill, eldshower, bungyjump, lasertag och kart racing. År 2007 fick Dreamhacks grundare ta emot ett hederspris från Jönköping kommun. Motiveringen var att eventet hade en stor betydelse för kommunen, näringslivet, och stadens högskola.

Comments

Hide