Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

234 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

SwedishPod101.com
Monday at 1:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi SwedishPod101.com Listeners! Tack så mycket for joining us at SwedishPod101.com. Why are you learning Swedish? Tell us about it in the comments!

 

SwedishPod101.com
Sunday at 8:49 am
Your comment is awaiting moderation.

Hello Lucy,


We're glad to have you here studying Swedish with us! 👍


Have a great day!


Sincerely,

Cristiane

Team SwedishPod101.com

Lucy
Sunday at 1:48 am
Your comment is awaiting moderation.

I mean SwedisH, of course! :D

Lucy
Sunday at 1:45 am
Your comment is awaiting moderation.

Thank you for this amazing opportunity to learn Swedis! :)

SwedishPod101.com
Thursday at 12:30 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Estefania,


Thank you for studying with us!


Feel free to let us know if you have any questions.


Sincerely,

Cristiane

Team SwedishPod101.com

Estefania
Wednesday at 1:57 am
Your comment is awaiting moderation.

Tack så mycket!

SwedishPod101.com
Friday at 2:16 am
Your comment is awaiting moderation.

Hello Sofia,


Great to have you here!


Please stay tuned, as we'll have new lessons for you every week! And if you have any questions, feel free to ask us.


Sincerely,

Cristiane

Team SwedishPod101.com

Sofia
Thursday at 6:33 am
Your comment is awaiting moderation.

Tack så mycket for the opportunity you give us to learn better swedish!

Sofia
Thursday at 6:10 am
Your comment is awaiting moderation.

Hej på er igen!

Först så tänkte jag gå med denna kurs eftersom jag är född i Sverige och därför kan jag lite svenska!

Jag har också pluggat som förskollärare vid Malmös Lärarehögskolla fast det har jag gjort för många år sedan !Det är en bra tillfälle för mig att komma ihåg det svenska språket samt holla kontakt med den!!!


Ha en trevlig och mysigt kväll!


SwedishPod101.com
Friday at 10:11 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Clair,


Thank you for studying with us!


Feel free to let us know if you have any questions.


Best Regards,

Cristiane

Team SwedishPod101.com

Clair
Friday at 1:05 am
Your comment is awaiting moderation.

Tack så mycket for your lessons! 😊